dimecres, 10 de febrer de 2016

L'INFORME O DICTAMEN PERICIAL

¿Perquè és important que l'arquitecte perit sigui especialista?
La relació entre un arquitecte i un advocat ha de ser molt estreta a pesar de la diferència que existeix entre la rama de l’arquitectura i la del dret.
A l’hora de defendre la responsabilitat del procés constructiu, es essencial el coneixement de l’advocat i arquitecte perit especialista. Els coneixements d’un i altre son necessaris i complementaris per aconseguir obtenir la major probabilitat d’èxit.
En els casos en els que hem treballat els advocats precisen d’un arquitecte perit especialitzat per acompanyar els escrits de la demanda o contestació de la mateixa. Es essencial comptar amb un arquitecte perit, que treballi amb professionalitat, eficiència i eficàcia.
La nostra experiència ens indica que la realització d’un bon treball pericial marca la diferencia entre l’èxit o el fracàs. És de vital importància realitzar el millor informe pericial arquitectònic, per obtenir el millor resultat en el procediment judicial.

¿Cóm ha de ser un informe pericial?

En els informes pericials amb dictàmens, s’exposen opinions tècniques i expertes que s’emet sobre fets o coses que constitueixen una proba decisiva en l’acte d’emetre sentència, permet al jutge conèixer exactament el que ha succeït.
Per tant, un bon informe pericial redactat per un arquitecte perit especialista es caracteritza per la claredat i intel·ligibilitat, i a més d’una exposició lògica i coherent, amb una extensió adequada.
Ratificació de l’Informe en la Vista Oral
En la ratificació de l’informe pericial d’un arquitecte especialista és important la imparcialitat i l’objectivitat, la professionalitat en el domini del tema, la claredat expositiva, que el llenguatge no sigui incomprensible pels tecnicismes usats, la predisposició a aportar aclariments, exposicions concises i no molt extenses, precisió en les respostes i seguretat en l’exposició.


Els aspectes essencials d’una bona proba pericial d’un arquitecte perit especialista
Els elements més importants en l’elaboració d’un bon peritatge arquitectònic, per aconseguir els millors resultats del procés judicial, es podrien resumir en els següents punts:
 • El rigor tècnic i professional de l’arquitecte perit especialista determinarà la qualitat de l’informe pericial.
 • L’arquitecte perit ha d’entendre les qüestions implícites en el cas.
 • Exhaustivitat en el treball de camp. En molts casos és de vital importància fer un estudi de la documentació redactada durant el procés constructiu amb rigor i de forma exhaustiva. Inclús la normativa tècnica en vigor en el moment de la execució de l’obra.
 • És molt important la capacitat de l’arquitecte perit per explicar l’informe pericial al jutge de forma convincent i clara.
D‘aquesta manera s’aconseguirà que les probes que aporti el Dictamen Pericial siguin concloents i evidents.
En AUS comptem amb un extens coneixement en la matèria. Es treballa conjuntament amb diversos bufets d’advocats que precisen assistència pericial, i ens orgulleix constatar els nostres bons resultats en els processos judicials en els que hem intervingut. Els nostres èxits són conseqüència d’un treball amb molta dedicació i tenacitat, fonamentada cada una de les afirmacions plasmades en els informes pericials per obtenir la major garantia d’èxit en el procés judicial.
Alguns dels casos que són d’estudi:
  • Patologies constructives:
  • Valoració d’obres
  • Valoració d’immobles
  • Infraccions urbanístiques
  • Expropiacions
  • Danys produïts per un sinistre

Si necessita un peritatge d’un arquitecte peritespecialista no dubti en contactar. Us contestaré als dubtes i us informaré dels passos a seguir per obtenir la millor proba pericial.
AUS. Peritatges, informes pericials, dictàmens. www.aus.cat T. 934 160 166